Ogólne warunki uczestnictwa

Polityka prywatności

Regulamin serwisu

Standardowy Formularz Informacyjny 

logoimoje

Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż usług. Umowy o świadczenie usług turystycznych są dostarczane drogą elektroniczną, koszt dostawy wynosi 0 zł.

Administratorem Serwisu jest Magdalena Sromek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Maria Sromek Animatu z siedzibą w Złożeńcu pod adresem ul. Wiesławów 11, 42-436 Złożeniec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5512630706 oraz REGON 367435423, wpisaną do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem Z/76/2019, nr ewidencyjny: 24188.